Home

Niniejsza strona poświęcona jest działalności obrotu oraz dystrybucji energii elektrycznej przez spółkę Tokai COBEX Polska sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, ul. Piastowska 29, na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

  • Decyzją z dnia 18.04.2016, nr OEE/903/23522/W/DRE/2016/ZJ (dot. obrotu energią elektryczną)
  • Decyzją z dnia 02.02.2017, nr DEE/367/23522/W/DRE/2017/ZJ (dot. dystrybucji energii elektrycznej)

Obszar działalności obrotu i dystrybucji energii elektrycznej spółki Tokai COBEX Polska sp. z o.o ogranicza się do terenu byłych Sądeckich Zakładów Elektrod Węglowych w Nowym Sączu (ul. Węgierska 188) oraz byłych Zakładów Elektrod Węglowych w Raciborzu (ul. Piastowska 29) i obejmuje dostawy energii elektrycznej dla kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych działających na tych terenach, za pomocą sieci o napięciu 6kV oraz sieci rozdzielczej niskiego napięcia 0,4 kV.

Dnia 16 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana nazwy naszej spółki, z "COBEX Polska sp. z o.o." na "Tokai COBEX Polska sp. z o.o.